Ledemotiv

Et ledemotiv er et musikalsk motiv som henviser til noe konkret. Eks. følelse, hendelse, person.
Dette er mest kjent fra opera, først med Richard Wagner. I mer moderne musikk så finner vi det også i musikken til filmen Pink Floyd - The Wall.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.