Mikroorganismer

Mikrobiologi er en del av biologien (bios – liv og logos – lære) som handler om organismer som ikke kan ses med blotte øye, men først ved forstørrelse gjennom et mikroskop. De kalles mikroorganismer. Deles i flere grupper:

mikro5

bakteriologi
virologi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.