Natur og miljø

Mikroorganismer

image023.jpg

Influensa virus

Influensa virus er en akutt infeksjonssykdom framkalt av influensavirus. Smittemåten er først og

fremst dråpe smitte, inkubasjonstiden er 1-4 dager. Frysninger, høy feber, hodepine og muskelsmerte er typiske tegn.

Etter hvert oppstår det tørr. Feberen varer gjerne 3-4 dager, men hoste og slapphet kan vare i flere uker hoste. Noen gan kan komplikasjoner bli store og vanskelige, spesielt hos eldre og de som har problemer med lungene.

mikro4

Influensa opptrer i intense epidemier og kan bli farlig for mennesker som har problemer med lufteveier og hos eldre mennesker. Det kan gis vaksiner som beskytter oss mot influensa og som gi gode resultater

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.