Velkommen til Skeienes wiki testside
skeien.jpg

Velkommen til Skeiene ungdomsskoles Wiki testside. Meningen med denne siden er å teste ut bruken av Wikier til publisering av elevarbeid, men også til læringsinnhold laget av lærere.

Hvordan kan jeg være med å prøve ut dette? Trykk på "Hvordan delta på denne siden?", eller kontakt med Alfred direkte på on.enummok.sendnas|dloveksa.derfla#tsope

Fag

Annet

  • Comenius - brukes av skolens Comeniusprosjekt med Napoli, Italia

Disse fagene er foreløpig lagt inn, kom med forslag til andre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.