Virologi

Mikroorganismer

De fleste tilfeller i lufteinfeksjoner skyldes virus, og barnesykdommer som vannkopper, meslinger, kusma og røde hunder er virusinfeksjoner. Noen av de mest alvorlige sykdommer er framkalt av virus, det gjelder blant annet AIDS.

mikro1

Egenskaper som karakteriserer virus

Virus er mindre enn bakterier. Størrelse kan variere fra 20 nanometer (nanometer - nm er en million del av millimeter) til ca 300 nanometer. Virus er så små at de ikke kan ses i et vanlig mikroskop.

Det er mange forskere som var litt i tvil om virus er i det helle tatt levende organismer. Men siden virus har arvestoff og kan formere seg, tilhørere de levende organismer.

Virus kan ikke formere seg uten at de presser seg inn i en annen celle. Virus kan angripe både planter, dyr og mennesker.

Formering av virus foregår i tre faser. Først fester virus seg til bestemte strukturer, deretter trenger de seg inn i selve cellen. Der begynner de å overta kontrollen og de begynner formere seg. Det er forskjellige typer av virus men vi skal nevne den vanligste og det er influensavirus.

Det finnes flere typer av virus og de har forskjellige form og størrelse men de har til felles at de er bygd opp på en svært enkelt måte. Et virus består av en protein skal, med en tråd inni. Tråden er arvestoff som inneholder oppskrift på nye virus. Virus angriper både dyr, planter og mennesker. De angriper bakterier også.. Når virus henger seg fast ute på vegen til en bakterie, presser viruset arvestoffet – molekylet sitt inn i bakterien, mens protein skalet blir stående igjen utenpå. Bakterier dør og viruset overtar kommandoen. Viruset slipper fri og kan angripe nye bakterier vider.

Dyrevirus sniker seg inn i cellene med både kapsel og arvestoffet. Organisme er smittet med virus. Sykdommer kommer når flere celler blir angrepet av virus. Lære om virus kalles virologi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.